ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2009    ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ     ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΜΙΛΟΥ    ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ
24.02.19
ΕΛΛ   ΕΝG   РУС  
Ενέργεια    
Αρχική Σελίδα : Όμιλος : Ενέργεια : 
 
Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ έχει διεισδύσει στο τομέα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εκμεταλλευόμενη την τεχνογνωσία της και την εμπειρία της στην κατασκευή υδροηλεκτρικών σταθμών και στοχεύει να αποκτήσει σημαντικό ρόλο στην πρόσφατα απελευθερωθείσα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα

ΥΗΕ Θεοδώριανων Άρτας (4 MW)
Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ ολοκλήρωσε τον Απρίλιο του 2001 το πρώτο ιδιωτικό Υδροηλεκτρικό Έργο που κατασκευάστηκε στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της απελευθέρωσης της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η επένδυση αυτή αφορά στην κατασκευή μικρού Υδροηλεκτρικού Έργου (ΥΗΕ) στον χείμαρο-πόταμο Γκούρα στα ανατολικά Τζουμέρκα, ισχύος 4 MW
YHE Αγίου Νικολάου Άρτας (93 MW)
Το δεύτερο, μεγαλύτερο, βήμα της Εταιρείας στον τομέα της Ενέργειας αφορά σε ένα Υδροηλεκτρικό Έργο πολλαπλάσιας ισχύος και παραγωγικής δυνατότητας: το ΥΗΕ Αγίου Νικολάου νομού Άρτας, ισχύος 93MW.
YHE Καρπενησιώτη (5,4MW)
Ο Υδροηλεκτρικός Σταθμός Καρπενησιώτη πρόκειται να κατασκευαστεί στο νομό Ευρυτανίας, θα έχει ισχύ 5,4 MW και η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας θα είναι της τάξης των 22 GWh ετησίως, αξίας 1,5 εκ. ευρώ περίπου.
ΥΗΕ Τεμένους (15 ΜW)
Το ΥΗΕ Τεμένους πρόκειται να κατασκευαστεί στο Νομό Δράμας επί του ποταμού Νέστου. Συγκεριμένα, το έργο θα περιλαμβάνει την κατασκευή της Διώρυγας Εκτροπής, του Φράγματος Βαρύτητας, του Σταθμού Παραγωγής και των Υπερχειλιστών.