ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2009    ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ     ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΜΙΛΟΥ    ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ
24.02.19
ΕΛΛ   ΕΝG   РУС  
Βιομηχανίες    
Αρχική Σελίδα : Όμιλος : Βιομηχανίες : 
 
ΕΛΛ. ΣΩΛΗΝΟΥΡΓEΙΑ
    
ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
    
Από το 1993 η ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. έχει επεκτείνει τις δραστηριότητές της στο βιομηχανικό τομέα στοχεύοντας σε συνέργιες και καθετοποίηση της παραγωγικής δραστηριότητας. Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ διαθέτει μονάδες παραγωγής χαλυβδοσωλήνων, προϊόντων ξύλου και επεξεργασίας μαρμάρου. Παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα διανύει τη μετα-βιομηχανική εποχή και πολλές βιομηχανικές μονάδες αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω ανταγωνισμού, η ΜΗΧΑΝΙΚΗ μέσω της καθετοποίησης της δραστηριότητάς της και της ύπαρξης θυγατρικών της σε σχετικές με το κατασκευαστικό αντικείμενο δραστηριότητες, επιτυγχάνει οικονομίες κλίμακας, εξασφαλίζει βασικές πρώτες ύλες και πραγματοποιεί κατ' αυτό τον τρόπο σημαντική εξοικονόμηση.


ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ A.Ε.

Το 1994 η ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ αγόρασε τις μετοχές της ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΕΑΒΤΕ η οποία είχε με τη σειρά της αγοράσει το σύνολο του ενεργητικού της υπό εκκαθάριση εταιρείας παραγωγής χαλυβδοσωλήνων ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ. Η ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΕΑΒΤΕ μετονομάστηκε σε ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΑΕ. και αποτελεί σήμερα μια από τις σημαντικότερες εταιρείες του ομίλου με σημαντικές πωλήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε.


Κατά τους πρώτους μήνες του έτους 2000 η ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. εξαγόρασε το 60,2% της εταιρείας ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. επενδύοντας 1,5 δισ. δρχ. Η εταιρεία παράγει διάφορα προϊόντα μαρμάρου, όπως ακατέργαστους όγκους, ακατέργαστες πλάκες, πλακίδια, κατεργασμένες πλάκες και προϊόντα καλλιτεχνίας. Σήμερα το ποσοστό της ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ ανέρχεται σε 77%.