ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2009    ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ     ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΜΙΛΟΥ    ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ
24.02.19
ΕΛΛ   ΕΝG   РУС  
Κατασκευές    
Αρχική Σελίδα : Όμιλος : Κατασκευές : 
 
ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.
    
ΘΟΛΟΣ Α.Ε.
    
Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. αποτελεί τη μητρική του Ομίλου εταιρειών MΗΧΑΝΙΚΗΣ και διαθέτει πτυχίο 7ης τάξης για ανάληψη δημοσίων έργων στην Ελλάδα. Δραστηριοποιείται στο χώρο της κατασκευής σημαντικών έργων υποδομής, όπως οικοδομικά, έργα οδοποιίας, γεφυροποιίας, διάνοιξη σηράγγων καθώς και στο χώρο της κατασκευής συγκροτημάτων πολλαπλών χρήσεων.

Κατά τη διάρκεια των 32 χρόνων δραστηριοποίησής της, η ΜΗΧΑΝΙΚΗ έχει να επιδείξει μια σειρά έργων υποδομής που διακρίνονται για την εισαγωγή σημαντικών τεχνικών καινοτομιών. Εκτός από τη ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε., τη μητρική εταιρεία, η ΘΟΛΟΣ Α.Ε., είναι 100% θυγατρική εταιρεία του Ομίλου, με πτυχίο 6ης τάξης και συμμετέχει σε διαγωνισμούς δημοσίων έργων χαμηλότερου προϋπολογισμού, διευρύνοντας το μερίδιο που κατέχει ο Όμιλος στην αγορά των κατασκευαστικών έργων στην Ελλάδα.