ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2009    ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ     ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΜΙΛΟΥ    ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ
24.02.19
    EΛΛ  ENG  РУС  
This text is replaced by the Flash movie. You can use this to display alternate content for search engine spiders.
 
Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. αποτελεί τη μητρική του Ομίλου εταιρειών MΗΧΑΝΙΚΗΣ και διαθέτει πτυχίο 7ης τάξης για ανάληψη δημοσίων έργων στην Ελλάδα. Δραστηριοποιείται στο χώρο της κατασκευής σημαντικών έργων υποδομής, όπως οικοδομικά, έργα οδοποιίας, γεφυροποιίας, διάνοιξη σηράγγων καθώς και στο χώρο της κατασκευής συγκροτημάτων πολλαπλών χρήσεων.
Περισσότερα...
 
Από το 1993 η ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. έχει επεκτείνει τις δραστηριότητές της στο βιομηχανικό τομέα στοχεύοντας σε συνέργιες και καθετοποίηση της παραγωγικής δραστηριότητας. Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ διαθέτει μονάδες παραγωγής χαλυβδοσωλήνων, προϊόντων ξύλου και επεξεργασίας μαρμάρου.
Περισσότερα...
 


 
Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ έχει διεισδύσει στο τομέα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εκμεταλλευόμενη την τεχνογνωσία της και την εμπειρία της στην κατασκευή υδροηλεκτρικών σταθμών και στοχεύει να αποκτήσει σημαντικό ρόλο στην πρόσφατα απελευθερωθείσα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα
Περισσότερα...